Notify Message
Forums
Page 1
Search
#11652420 Oct 19, 2015 at 06:08 PM · Edited 6 years ago
11 Posts
Организация на последователите:

Препоръчителни:
Harrison Jones
Garona Halforcen
Oronok Torn-heart
Blook
Pallas

4-5 Scavenger покриващи всички умения без Deadly Minions

Всички останали с Treasure Hunter покриващи равномерно всички умения.

За реролване на умения и/или трейтове могат да се ползват Follower Retraining Certificate, Follower Ability Retraining Manual, Follower Trait Retraining Guide.

Полезни сгради в гарнизона:
Големи:
Barracks, Level 3 - вдига лимита на последователите с 5.
Dwarven Bunker, Level 2 - брони и оръжия за последователите.
Средни:
Lunarfall Inn, Level 3 - отключване на трежър мисии + наемане на нов последовател всяка седмица.
Trading Post - замяна на материали за гарнизон ресурси.
Малки:
Enchanter's Study, Level 2 - за енчанти и материали за тях.
Salvage Yard, Level 3 - оръжия и брони за последователите, зелени и сини предмети за продан, крафтинг материали.
Storehouse - достъп до банката.

Организация на корабите:
3 Destroyer (Murloc Crew, Awakener, Dwarven Crew)
3 Battleship (поне един с Dwarven Crew)
1 Carrier (желателно с Dwarven Crew)
1 Transport (желателно с Dwarven Crew)
2 Submarine (поне един с Dwarven Crew)
+0
Page 1